Kemijske olovke

IGMA kemijska olovka

Kemijska olovka (wiki) je vrsta pisaćeg pribora za pisanje i crtanje. Sastoji se od spremnika, punjenja i mehanizma s kuglicom za nanošenje tinte. Trag na površini papira nastaje tako što se kuglica se pri dodiru sa papirom počinje vrtjeti i na taj način se sadržaj spremnika prenosi na površinu papira.

Kemijska olovka predstavlja vrlo povoljan i svakome pristupačan promotivni artikl. Na njega se može otisnuti Vaš logo ili druga reklamna poruka. Radi svoje ekonomične cijene spada u najčešće korištene promotivne artikle za reklamiranje.

Za otisak koristimo tampon tisak ili sitotisak, a tiska se na samo tijelo ili klipsu kemijske olovke.

Naša ponuda kemijskih olovaka za tisak:

Comments are closed.