Usluge

Tampon tisak je tehnika indirektnog tiska za koju se izrađuje klišej. Otisak se potiže tako što se boja pomoću elastičnog gumenog tampona s metalne ploče klišeja prenosi na tiskovnu podlogu, odnosno željeni predmet…više

Sitotisak spada u direktnu tehniku propusnog tiska s mogućnošću tiska na različite materijale. Otisak se izrađuje pomoću sita. Na svili, koja je napeta na okvir, se prethodno nasmini željeni motiv. Propuštanjem boje kroz svilu, čestice boje prolaze na korišteni predmet i ostavljaju otisak zadanog motiva…više

Termo tisak je tehnika kojom se posebne kompjutorski izrezane ili printane folije sa željenim otiskom, prenose na različite vrste prirodnih i sintetičkih materijala pomoću hidrauličke zagrijane preše (pegle)…više

Izradu konturno izrezanih naljepnica bilo kojeg oblika i veličine omogućava nam koncept umreženog dual rada digitalnog printera i optičkog rezača…više

Digitalni tisak velikog formata koristi se za tiskanje velikih plakata u metrima, vrhunske kvalitete otiska te kratkog perioda izrade. Otisak je moguć na različitim materijalima koji su otporni na vanjske utjecaje te pranje i skidanje. Koristi se u indoor i outdoor oglašavanju…više